Av JULIA | © TuvaForum

Trots att vi människor är så olika när det kommer till empatisk förmåga får vi lära oss väldigt lite och också ganska begränsat om detta. Ofta blir vi vilseledda och får tidigt information kring hur vi ska lösa det för oss om någon beter sig illa emot oss. Vi får lära oss att om vi bara är snälla och att vi outtröttligt ger dem som beter sig illa kärlek och omtanke, så kommer vi att kunna förändra dem som beter sig illa. Vi väntar oss kärlek och omtanke tillbaka.

Vi är många som faller i fällan när vi träffar en egoistisk person. Vi tror att om vi bara är snälla, ger mer så kommer den som är egoistisk förändra sig och ge tillbaka. Vi tror att om vi bara förklarar och lär ut vad empati är till en person som visar brist på empatisk förmåga, så kommer han/hon att lära sig av det och införa en förändring.Men istället tappar vi energi och många gånger också känslan om och för oss själva. Personen som är utan empati, som beter sig efter ett egoistiskt mönster kommer utnyttja läget genom att roffa åt sig allt han eller hon kan utan att ge tillbaka eller att lära sig det som partnern hoppas på att lära ut. 

Det har varit en långsam resa till förståelse kring problematiken men information sprids mer och mer gällande hur olika väl utvecklad emotionell intelligens vi människor har. Många människor har svårt att förstå och sätta sig in i andra människors känslor. Det finns också dem som förstår att andra människors känslor men väljer att inte ta hänsyn till dem eftersom de hela tiden har sin osunda egoism i fokus. Det finns alltså människor som är helt fokuserade på sina egna behov och känslor, utan hänsyn och känsla för någon annan än sig själv. 

Att ha ett samvete är viktigt för empatin
Många personer som saknar empatisk förmåga är bra på att manipulera eftersom de inte har några skuld- och skamkänslor som står i vägen för manipulationer. Det är samvetet som knackar oss på axeln och talar om för oss när vi har gjort något fel, att vi borde skämmas och be om ursäkt. Om vi inte känner empati för andra så känner vi inte heller av något samvete. Utan samvete känner vi heller någon ånger när gör något fel och/eller behandlar andra illa. 

Det dåliga samvetet och skuldkänslor är svåra känslor och vi vill ju gärna undvika dem. Empatin gör att vi även kan förstå att våra handlingar kan påverka andra, att om vi är elaka  och gör andra illa så kommer dessa personer må dåligt - och sådant vill vi inte ha på vårt samvete. Empatin är grunden till att vi ber andra människor genuint om ursäkt och anstränger oss för att inte göra om samma sak igen.

Du har säkert träffat på personer som ganska snart har visat att de inte plågas av dåligt samvete, som om och om igen gör om samma saker fast de vet att de gör andra illa. Dessa personer har kanske sagt förlåt och även sagt att de aldrig ska göra om det för att sedan trots detta göra om samma sak igen - de följer alltså inte upp sina ord med handling. Personer som inte känner empati, som inte har något samvete och som inte känner skuld och skam, kan säga en sak och sedan göra något helt annat. De gör detta utan att bry sig det minsta om hur det känns för dem de utsätter. 

Du har säkert öven varit nära personer som inte väjt för att trampa ner och köra över andra människor när de har ett mål i sikte som de vill nå. Då har du säkert också märkt att dessa personer inte har brytt sig det minsta hur dem de har mejat ner och kört över på vägen. Dessa personer ser det mer som att de som blivit skadade får skylla sig själva som stod i vägen för deras mål. "Om bara  han/hon inte stod i vägen eller gjort si eller så, då hade det inte hänt. Det var personens eget fel som stod i vägen!" Du har kanske erfarenhet av att inte bara ha sett hur dessa personer har kört över andra, utan också av att ha varit den som person som själv blivit överkörd. 

I sunda relationer finns ett växelspel i givande och tagande
I sunda relationer är det så att båda parter ger och tar, det finns ett växelspel i givandet och tagandet. Men det finns väldigt många personer som tar utan att ge, vilket är ett inlärt beteende sedan unga år (alltså inget beteende som vi plötsligt inför som vuxna). En person med empatisk förmåga som har lätt för att ge men svårare att ta emot, har också sitt beteendemönster sedan unga år. Att vara en givare eller tagare är alltså ett mönster som utvecklas tidigt och som vuxna ser vi det mönster vi har som det mest självklara.  Det gäller att finna balans i det här givandet och tagande för båda parter i en relation för att den ska bli sund. 

Det är väldigt viktigt att bryta tron om att det är själva givandet som är lösningen
Det enda som fungerar för personer med ett givarmönster i relation med tagare är att hålla sina gränser, vilket en egoistisk tagare utan empati inte kommer nöja sig med. De kommer försöka manipulera och/eller köra över gränserna, om detta inte går kommer de att söka upp en ny partner, en som ger gränslöst. Det är lätt att tro att det endast är givare som är "medberoende" men tagare är också beroende, de behöver givare som tillgodoser alla deras behov utan att se till sig själva och sina egna behov.

Rädslan över att bli lämnade och utbytta kan få en givare att stanna i relationer med tagare, vilket är en rädsla ofta tagare utnyttjar till egen fördel. Det är därför väldigt viktigt att vi tar hand om våra rädslor så att vi inte stannar i relationer där vi far illa.

Ge dig själv kunskap
När du ger dig själv mer information och kunskap om hur olika vi människor är, vilka olika förmågor vi har och inte har, så kommer du förhoppningsvis se en personen utan empati med andra ögon än du gör idag - och förhoppningsvis kommer det vara ett steg på vägen till att du kan ge sig själv sundare relationer. 

Provläs fler texter

Vad ingår i ett medlemskap

Välkommen till TuvaForum

Copyright © 2008-2019 TuvaForum | tuva@tuvaforum.se