Av JULIA | © TuvaForum

Trots att vi människor är så olika när det kommer till empatisk förmåga får vi lära oss väldigt lite och begränsat om detta. Ofta blir vi tidigt vilseledda. "Om vi bara är snälla och visar ännu mer empati så kommer den som visar sig brista i empatisk förmåga visa oss empati tillbaka."

Vi är många som faller i denna fälla när vi träffar en egoistisk person. Vi tror att om vi bara ger ännu mer av oss själva så ska den här personen känna empati med den som ger och vilja ge tillbaka. Att en person som har utvecklat ett osunt egoistiskt mönster kommer med största sannolikhet ta allt han/hon kan utan att ge tillbaka eftersom det är så han/hon arbetar för att se om sig och sitt eget hus. Det finns ingen tanke på att ge tillbaka, inte möjligtvis mer än att portionera ut lite i taget så att den som ger ska känna hopp om att en förändring kommer att ske om hon/han bara fortsätter att ge.

Information sprids mer och mer idag kring människors olikheter när det kommer till personligheter, beteendemönster, temperament mm. Vi är olika rustade när det kommer till hur väl utvecklad emotionell intelligens vi har. Det är ett faktum, se bara på hur världen ser ut, att det finns väldigt många människor som har svår att sätta sig in i andras känslor. Många människor har inget intresse av att sätta sig in i hur andra tänker och känner eftersom deras fokus ligger endast på sina egna tankar och känslor. Det finns inget flöde mellan jag och du, utan det mesta kretsar kring jag, mig och mitt. Vad kan då bli bättre för dessa människor än att ha någon nära sig som är empatisk och gärna ger mycket av sig själv?

Att ha ett samvete är viktigt för empatin
Om vi inte känner empati för andra så känner vi inte heller av något samvete. Utan samvete känner vi heller någon ånger när gör något fel och/eller behandlar andra illa.
Personer som har en brist när det kommer till empatisk förmåga är bra på att manipulera eftersom de inte har några skuld- och skamkänslor som står i vägen för manipulationer. Det finns inget samvetet som knackar dem på axeln och talar om för dem när de har sagt eller gjort något fel.

Det dåliga samvetet och skuldkänslor är svåra känslor och vi vill ju gärna undvika dem. En strategi är att inte vidröra dessa känslor, skjuta dem ifrån oss genom att inte rannsaka oss själva. Det är då vi aldrig ber om ursäkt och säger förlåt eftersom vi aldrig tycker att något är vårt fel. En annan strategi är att rannsaka oss själva och när vi ser vår egen del i det som skett. Empatin gör att vi förstår att våra handlingar påverkar andra. Vi förstår att vi med ord och handling kan såra och göra illa andra människor och sådant vill vi inte ha på vårt samvete. Empatin är grunden till att vi ber andra människor genuint om ursäkt och anstränger oss för att inte göra om samma sak igen.

Du har säkert träffat på personer som inte stannar upp och rannsakar sig själva när de har sårat och gjort någon annan illa, som kallt går vidare och gör om samma sak igen utan att blinka. Det här är människor som har lättare för att trampa på och köra över andra människor när de vill nå ett mål som de har i sikte. Inte sällan ser de det som att de människor som har stått i vägen får skylla sig själva.

"Om bara han/hon inte stod i vägen eller gjort si eller så, då hade det inte hänt. Det var personens eget fel som stod i vägen!"

Du har kanske erfarenhet av att inte bara ha sett hur dessa personer har behandlat andra illa i ord och handling, hur de har manipulerat och kört över. Du är med stor sannolikhet också en som har blivit drabbad.

I sunda relationer finns ett växelspel i givande och tagande
I sunda relationer finns ett växelspel i givandet och tagandet. Ge dig själv kunskap. När du ger dig själv mer information och kunskap om hur olika vi människor är, vilka olika förmågor vi har och inte har, så kommer du förhoppningsvis se en personen med brister när det kommer till empati med andra ögon än du gör idag. Förhoppningsvis kommer det vara ett första steg på vägen vidare till att du lär dig vad som krävs för att du ska kunna ge dig själv sundare vänskaps- och kärleksrelationer.

Provläs fler texter

Vad ingår i ett medlemskap

Välkommen till TuvaForum

Copyright © 2008-2020 TuvaForum | tuva@tuvaforum.se