Om TuvaForum

TuvaForum startade 2008 och är idag ett medlemsforum för dig som intresserar dig för hur du på bästa sätt ska kunna ge dig själv den sortens relationer du faktiskt vill ha och behöver = sunda relationer som bygger på ömsesidig kärlek, tillit, omsorg och respekt.

Om du...

  • ...behöver hjälp till förståelse att se sammanhang när det kommer till dig själv och dina relationer. 

  • ...behöver hjälp när det kommer till förståelse kring egna och andras gränser.

  • ...verkligen vill komma bort från att ge dig in i relationer med känslomässigt otillgängliga personer.

  • ...vill veta hur du skyddar dig från osunda relationer där det inte finns någon grogrund för den slags relation du faktiskt önskar dig.

  • ...kämpar med dålig självkänsla och oläkta sår från tidigare relationer.

  • ...brottas med känslor av skuld och skam, samt tror att du är ensam ansvarig för dina vuxna relationer.

  • ...har föreställningen om att du kan förändra andra människors personligheter, temperament och invanda beteendemönster.

  • ...är en person som ger och försöker för mycket, trots att allt indikerar på att partnern på andra sidan "inte är mottaglig".

  • ...behöver vägledning i hur du på bästa sätt dejtar och inleder kärleksrelationer.

...då har du kommit till rätt plats.

INGEN QUICK-FIX
TuvaForum tror inte på quick-fix och säger därför inte att detta med förståelse, knäcka koder, att se sammanhang som leder till utveckling, förändring och läkning är något som görs i en handvändning. Men TuvaForum tror på ett eget aktivt beslut gällande att påbörja arbetet för en förändring och självutveckling.

Med djupgående och informativa texter, onlinekurser, individuellt stöd och coaching, allt under ett och samma tak, är TuvaForums förhoppning att kunna ge sammanhängande hjälp och stöd på vägen när det kommer till att förändra relationen till dig själv och andra, att du bryter de relationsmönster som hindrar dig från att vara i sunda och kärleksfulla relationer.

Vill du bli medlem?
Vad ingår i ett läsmedlemskap?

Du är välkommen!