Emotionell otillgänglighet

Generellt dras vi till personer som sänder ut emotionella signaler eftersom det är känslor som får oss att må bra. Men det är en viktig kunskap att förstå att alla emotionella signaler som sänds ut inte är vad de verkar vara. 

Det finns många människor som inte är emotionellt tillgängliga, av olika anledningar, och signalerar detta utan att vilseleda andra om motsatsen. Sedan finns det också dem som är emotionellt otillgängliga men vi kan lätt vilseledas eftersom de är väldigt öppna och intensiva när det kommer till att att söka kontakt och/eller inleda relationer. Det handlar ofta om personer som styrs starkt av sina behov och impulser. De har lärt sig att vägen till att tillgodose sina egna behov är att låtsas vara mer emotionellt tillgängliga än vad de egentligen är. Att det handlar om emotionell otillgänglighet visas så fort kontakten/relationen inte längre upprätthålls av intensitet, drömmar, fantasier, rus, förälskelse, sex osv. Så fort det handlar om att fördjupa kontakten/relationen, när något krävs av dem, som t ex att följa upp ord med handling, ta ansvar osv, då kommer den emotionellt otillgängliga sidan visa sig.

En person som inte är emotionellt tillgänglig kommer visa brister när det kommer till de fyra viktiga grundpelarna i en sund kärleksrelation - ömsesidig kärlek, omsorg, tillit och respekt.

Det är alltså inte heller att vara emotionellt tillgänglig när vi inte behandlar oss själva med kärlek, omsorg, tillit och respekt utan istället outtröttligt söker det hos människor som inte är emotionellt tillgängliga. Det gör att vi inte är öppna för dem som är emotionellt tillgängliga.

TUVAFORUMS ALLA TEXTER OM EMOTIONELL OTILLGÄNGLIGHET

  • Under "Osund narcissism" kan läsa väldigt många och fördjupande texter som handlar om emotionell otillgänglighet.

  • Under "Fantasirelationer" kan du läsa texter om relationer som inte är förankrade i verklig kärlek, omsorg, tillit och respekt.

  • Under "Hamsterhjulet" kan du läsa ingående och fördjupande texter om det destruktiva mönstret i emotionellt otillgängliga relationer.

  • Under "Makt/kontroll/manipulation" kan du läsa om destruktiva och mycket smärtsamma mönster som gör att det inte finns någon möjlighet till ömsesidiga relationer som bygger på kärlek, omsorg, tillit och respekt. 

  • Många har vuxit upp i en familj med minst en familjemedlem som inte varit emotionellt tillgänglig. Det kan ha varit en person som styrt mycket av mönstret i familjen. Under "Familjemönster" kan du läsa om olika slags familjemönster, reflektera och skapa förståelse  - allt för att nu som vuxen inte iscensätta samma mönster utan istället välja emotionellt tillgängliga partners för sunda och meningsfulla relationer.


Vill du bli läsmedlem? 
Vad ingår i ett läsmedlemskap?

Välkommen till TuvaForum