Startsidan

Dold aggressivitet

Det finns många olika sorters aggressivitet. I dag skiljer forskarna mellan impulsiv vrede hos någon som upplever sig provocerad, och en mer beräknande aggressivitet som används för att uppnå ett visst mål. Den "varma" aggressiviteten syns ofta tydligt. Den som blir impulsivt rasande tappar kontrollen, skriker, bråkar och slåss utan att tänka på konsekvenserna. Den "kalla" aggressiviteten kan vara mer dold.

Nu är det inte så enkelt som att vissa är "kallt" aggressiva, andra "varmt". Hos personer som är överdrivet aggressiva ser man ofta båda typerna av aggressivitet. Men den ena varianten kan dominera hos vissa personer, och det kan ha betydelse för hur man bäst ska kunna tackla problemen.

Medlem: Läs mer