Välkommen

TuvaForum vänder sig till dig som har utsatts/utsätts för psykisk, fysisk och sexuell misshandel i nära relationer. 

Att se sig själv som misshandlad är svårt. Att inse att den man älskar är den som misshandlar kan ibland vara ännu svårare. Att bearbeta är smärtsamt och det finns inga genvägar. Men det finns hjälp och stöd. 

TuvaForum vet att det finns ett utbrett våld man mot man, kvinna mot kvinna, man mot kvinna och kvinna mot man. Texterna på TuvaForum är därför till för alla och för dig som läsare är det bara att byta ut han/hon i texterna så att du kan ta till dig dem på bästa sätt. 

Min önskan är att TuvaForum kan hjälpa alla som behöver en bit på vägen.

TuvaForum
JuliaTuvaMedlem - TuvaMedlem - TuvaMedlem - TuvaMedlem - TuvaMedlem - Tuvamedlem

Som TuvaMedlem får du tillgång till TuvaForums alla texter.
 >> Bli TuvaMedlem

Som TuvaMedlem får du, förutom tillgång till alla texter, även tillgång till stöd, gemenskap och råd dygnet runt på vårt

>> Stöd- och diskussionsforum för kvinnor

>> Stöd- och diskussionsforum för män

Stöd- och Diskussionsforumet är skyddat för medlemmar men innan du blir medlem kan du gå in och läsa några öppna trådar - på så sätt kan du se vilken typ av hjälp och stöd det är du kan få på TuvaForums diskussionsforum. 

Här kan du läsa om två Tuvors resor:
>> Fluffs resa
>> Pyttans resa 

Kunskap om olika personligheter
Vi människor har olika personligheter och beteendemönster. Det är bra att veta vilka dessa olika personligheter är, samt hur olika beteendemönster kan se ut. 

Det är också bra att veta vilken personlighet och vilka beteendemönster man själv har. På så sätt kan man sedan arbeta på att stärka vissa egenskaper, samt försöka tona ner dem man inser varken är bra för en själv eller för dem som man har nära sig. Kanske kommer visa sidor i ens personlighet mer till sin rätt i arbetet man har, men kanske inte funkar lika bra i en nära och kärleksfull relation. 

Ju mer medveten man är om olika slags personligheter och beteendemönster, ju lättare blir det att avgöra vilka andra slags personligheter man passar bra ihop med, samt vilka man ska hålla lite på avstånd. 

Det är också viktigt att veta att ta reda på vad som är en sund och icke sund personlighet, samt vilka beteendemönster som inte hör hemma i relationer. För på så sätt kommer du ha lite mer koll när någon t ex börjar behandla dig med ett osunt beteendemönster som bygger på makt och kontroll. För det kan vara väldigt svårt att förstå det i början, vad det handlar om. Har man en personlighet som inte själv använder sig av makt och kontroll, så kan ett sådant beteendemönstret kännas väldigt förvirrande - och framför allt skrämmande. Så det gäller att förse sig med kunskap, pussla ihop det med erfarenhet och istället för att vara rädd för andra - att vara rädd om sig, liksom att vara rädd om andra. 

 

Seriebok om Tuva kommer ut 2014


Läs mer:  TuvaSerier