logotype

 

Välkommen till TuvaForum
 
TuvaForum vänder sig till dig som har gjorts illa i en nära relation.

Det finns, smärtsamt nog, ett utbrett våld man mot man, kvinna mot kvinna, man mot kvinna och kvinna mot man. Texterna här på TuvaForum är därför till för alla och för dig som läsare är det bara att byta ut han/hon i texterna så att du kan ta dig till dem på bästa sätt.

Att inse att den du är nära gör dig illa är svårt. 
Att bearbeta är smärtsamt och det finns inga genvägar.
Men det finns hjälp och stöd.

Julia
TuvaForum

Skyddat stödforum

TuvaForum erbjuder ett skyddat stödforum för sina TuvaMedlemmar, som också får tillgång till alla fullständiga informationstexter här på hemsidan. Vi tycker att det är viktigt att det finns en plats där det alltid finns någon som svarar, som kan ge råd och stöd, liksom att erbjuda en trygg plats för gemenskap. 

Läs mer... 

Individuellt stöd

Vi erbjuder möjlighet till en enskild kontakt via mail, du får en stödperson som du har kontakt med en månad i taget. 

 

 

 

Läs mer...


  

Informativa och berättande texter

Som LäsMedlem får du tillgång till alla fullständiga texter på TuvaForum. Det kostar 150kr/år och under året som medlem får du ta del av alla de nya texter som tillkommer. Texterna handlar om relationer som gör ont och hur man tar sig ut dessa samt undviker att hamna i ännu en relation med någon som gör illa. Vi berättar också varför det kan vara så svårt att lämna någon som gör illa, om beroendet och den rädslan som ofta finns sammankopplat med att klippa känslobandet till en person vi har knutit an till och har/har haft starka känslor för.

 

Läs mer...

 

 

E-böcker

TuvaForums e-bok "Hur du skyddar dig mot osund narcissism" (197 sidor).

 

Läs mer...

 

  

Onlinkurser

TuvaForum erbjuder onlinekurser. Du får en text varje dag i en månad som du sedan kan arbeta med under 6 månader.

Läs mer...